2011/12/25

Granny is waiting and we did a right thing today

Presne tak, zajtra skoro ráno odchádzam k babke, aby sme spolu oslávili Vianoce.Spolu s tým súvisí aj navštevovanie celej rodiny spod Tatier.Prepáčte rodina, ale tieto sviatky by mi pokojne stačil aj môj malý Prešov, pretože som ešte stále unavená.Dnes bol inak super deň, s deťmi sme mali vianočné vystúpenie a potom sme chodili koledovať.Vyzbierali sme veľkú kopu peňazí pre deti z Afriky.Snáď im to pomôže.A skoro nás uhryzol zlý pes! :D

PS: Ak by ste chceli aj vy pomôcť deťom v Afrike stačí navštíviť túto stránku.

E Exactly, I'm leaving to visit my granny tomorrow morning to celebrate Christmas with her. Hand by hand with visiting my granny there is another part of family around High Tatras which I have to visit.Sorry my dear family,but these holidays would be great if I could spend them in my small Prešov, because I am still tired.Otherwise, today was a great day, we had a children christmas performance in our church and then we went carol singing house by house.We raised a  lot of money for the children from Africa.I hope it will help them.And we almost got bitten by the angry dog! :D

1 comment: