2011/09/12

She is seventeen and we love her

Konečne sa uskutočnila oslava Martinkinej 17tky.Síce nás nebolo veľa, lebo každý niečo mal, aj tak bola táto oslava super.Prejedli sme sa,fotili sa, pumpovali vodu a navštívili chatovú oblasť Cejmata 2.

E:Finally, there was Martina´s 17th birthday party.Altought we were not many, because everyone had something that evening, it was one great party.We ate too much, we pumped water from well and we visited cottage area called Cejmata 2.Ako sa neviem dočkať torty /How I can´t wait to eat birthday cake/

Po pár sekundách/ After few seconds/


Moja kráska /My beauty/
No comments:

Post a Comment