2013/02/27

Cheer me up, please.

Napriek tomu, že mám tohto roku oveľa viac času ako po tie predchádzajúce, môj voľný čas, ktorý by som mala venovať štúdiu sa podivuhodne stráca.Po iné roky som ho venovala štúdiu jazykov, pretože ich milujem Tento rok však kašlem na jazyky, kašlem na seba ako ľudskú bytosť a hlavne nevyužívam čas, ktorý mi bol daný.Ako sa to však mohlo stať? Myslím si, že je to hlavne preto, že ja nejako dokážem všetko stíhať iba keď ma niečo tlačí, alebo keď som rozbehnutá a idem od jednej činnosti k druhej.
Žobroním tu o veciach, čo chcem robiť, aká chcem byť...a potrebujem niečo, čo ma fakticky nakopne.

PS: Takto som po vonku nechodila, nebojte sa!
PS2: Dnes som našla celkom zaujímavú kolekciu- hádam ju tu stihnem cez víkend pridať, aby ste sa mali na čom kochať.
PS3: Máte nejaký nápad, čo by ma mohlo motivovať/nakopnúť k akcii?

E: Despite the fact that this year is the year full of free time compared to the previous ones, my free time that should be deducated to studies/because I want to go at university/ is surprisingly disappearing.
During that previous years I devoted my spare time to foreign language studies- cause I love English and French.This year I do not give a monkey´s about languages+ myself like a human being+ I do not take advantage of that free time which was given to me.How that could happen? I think it is mainly because I can handle this kind of stuff when I am in a hurry or when I am energized and I am going from one activity to another.
I am begging for stuff that I want to do, how I want to live my life...and I need something what will really start me up.

PS2: Today, I found one really interesting collection- I hope that I will be able to post an article about it during this weekend.
PS3: Do you have any idea what could motivate me, stimulate me or encourage me?


2013/02/18

Those indecent women

Áno, bola mi zima, keď som sa fotila iba v tom vraj indecent tričku, no museli ste ho vidieť!Konečne sa zastavilo aj pri mne. Vďak Kejmy! Moje čierne vlasy vyzerajú aj v cope celkom schopne, tak voilá- kochajte sa!
Dnes sa nám začali jarné prázdniny, cez ktoré by som sa aj chcela učiť.Je to potrebné.

E: Yes, it was really cold when I took those photos in that "indecent" T-shirt, but you needed to see it!Finally, I could wear it.Thanks Kejmy! My black hair look pretty good in a ponytail, so voilá!
Today, our spring holidays have started, but I have to study a lot. It is necessary.2013/02/16

To wear or not to wear?

Niečo netradičné.Táto sukňa je pre mňa jedna veľa otázka.Nosiť či nenosiť?
Ako sa vám páči zmena ?
A teraz ako sa mám: Včera som mala príjemný večer v znamení stretávok.
Dnes sa chystám do Wave-u na Girls On Drugs.Tešíme sa!

E: Something not usualy.This skirt is a one big question for me.To wear or not to wear?
How do you like my change?
How am I: Yesterday, I spent a really nice evening with my old friends.
Today, I am going to Wave club on  the concert of Girls On Drugs.I am looking forward to it!

2013/02/14

Curly → Andrea Starling

Zmena. Fyzická aj psychická. No je to súčasť života. 
Prestala som s každodennými kučerami a tak sa Curly pominula a vznikla Andrea Starling. 
PS: To Starling si neprekladajte, jednoducho to dobre zneje.
PS 2: Prichádza niečo veľké!

E: A change. Physical and psychical. Well, it is part of our lives.
I stopped with daily curly routine so Curly is gone and Andrea Starling was born.
PS: Starling is just a nickname, not that kind of bird my dear English speaking friends.
PS 2: Something great is coming up!2013/02/12

Just dance and love

V sobotu sme mali GJAR školský ples.Posledný.Sme štvrtáci! Ach ujo DJ +x+x mínusov.No bol náš a bol posledný, takže dajme tomu, že bol skvelý.

E: On Saturday, we had our school prom.It was the last one for me, cause I am graduating this year.It was not the best one, but it was ours and the last, so let´s say it was an amazing night!